Axit Photphoric

Tháng Sáu 24, 2020 Sản phẩm Chili System

Axit Photphoric là sản phẩm đang được Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ trên thị trường thế giới. Axit photphoric được sản xuất trực tiếp từ sản phẩm Phốt pho vàng của công ty, có ứng dụng trong  sản xuất sản phẩm gốc phốt phát, tinh luyện đường dầu ăn, nuôi cấy men…

Sản phẩm của công ty rất phổ biến trong thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Ấn Độ và Malaysia.

Sản phẩm được đóng gói theo ba hình thức chủ yếu:

+ Trong can nhựa trắng có trọng lượng tịnh 35kg.

+ Trong thùng phuy nhựa xanh có trọng lượng tịnh là 330kg.

+ Trong IBC có trọng lượng tịnh là 1650kg.

Tiêu chuẩn chất lượng:

Bài viết liên quan

  • Phốt Pho Vàng