LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: KCN Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: +84-214-386 3488

Số fax: +84-214-386 3037

Hotline: +84-367637111

Email: vpc@phosphorus.vn

Bộ phận bán hàng: sales@phosphorus.com.vn